پرینت

بازدید: ٢۵٠۴
92/02/22 يكشنبه 18:53

وارد کننده انواع مواد پليمري وپتروشيمي

مواد پليمري وپتروشيمي (PVC,EPS,SPVC,SPVCکریستال،روغن DOP)

وارد كننده انواع محصولات پليمري و پتروشيمي

 

گروه بازرگاني كحال زاده  بعنوان يكي از وارد كننده هاي عمده  موارد پترو شيمي و پليمري آمادگي عقد قرار داد با شركت ها و سازمانها و مصرف كنندگان عمده  مي باشد.

 1. DOP
 2. PVC
 3. EPS
 4. SPVC
 5. Stearic acid
 6. Zinc stearate
 7. Calcium stearate
 8. دي اكتيل فتالات
 9. استئاريك اسيد
 10. اكتادكانوئيك اسيد
 11. روي استئارات
 12. روي دي استئارات
 13. روي اكتادكانوات
 14. ، كلسيم اكتادكانوات
 15. كلسيم دي استئارات

 

 

 

 

SecImgSes